Maciej Bakun

Moje Publikacje

Książki:

Lot 1945

Bakun M. Lotnictwo na ziemi gdańskiej 1910-1945,

Wydawnictwo Marszałek Toruń, 2012 

 

 

Lot 1974

Bakun M. Lotniczy Gdańsk 1945-1974,

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014 

 

 

 

Teksty naukowe:

Bakun M. Pruszczańskie skrzydła-pomiędzy sportem a wojną w:

Pruszcz Gdański – miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945

2018 

 

Bakun M. Ochrona zabytków Gdańska przed skutkami nalotów w czasie II wojny światowej w świetle materiałów archiwalnych zgromadzonych w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlin Dahlem,

Rocznik Gdański, 75-76, 2015-2016

 

Bakun M. Policja w XIX w. Gdańsku i wędrowne formy społecznej samoorganizacji mieszkańców na rzecz dyscypliny w mieście w:

Miasto jak wspólny pokój Gdańskie modi co-vivendi

2015 

 

Bakun M. Der Schutz der Danziger Denkmale vor Luftangriffen während des Zweiten Weltkriegs im Lichte der Archivmaterialien des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz in Berlin,

Zwölfte deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur, Lübeck 2018 

 

Bakun M., Olejko A. Ohne Flieger - kein Tannenberg!,

I Wojna Światowa w Prusach Wschodnich, 2015 

 

Bakun M. Jubileusz 90. rocznicy wydania pierwszego tomu „Rocznika Gdańskiego”,

Rocznik Gdański, 13-15, 2017 

 

Bakun M. Vergessene deutsche Luftschiffe des Typs „SL” und Konstrukteur Johann Schütte

"War in History" The History of Polish and General Military Science, 2017 

 

Bakun M. Lotnictwo niemieckie na Froncie Wschodnim 1914-1915,

Lotnictwo w Przełamaniu Gorlickim 1915 r. - Spojrzenie po 100 latach, 2015 

 

Bakun M. Olbrzym Ilja Muromiec. Narzędzie walki powietrznej na froncie zachodnim carskiej Rosji,

"Mieczem i Szczytem" Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości Polskiej 2016 

 

Bakun M. Tradycje łowieckie w Gdańsku,

Łowiectwo na Pomorzu Gdańskim - monografia pod redakcją Ryszarda Mazurowskiego

2013 

 

Bakun M. Zarys dziejów organizacji strażackich w XIX-wiecznym Gdańsku,

Rocznik Gdański 70, 59-71, 2013 

 

Bakun M. II Wszechpolski Konkurs Szybowców na Oksywiu koło Gdyni w 1925 r.,

Rocznik Gdyński nr 23, rok 2011,

 

Bakun M. Problem produkcji samolotów na obszarze Wolnego Miasta Gdańska 
w świetle decyzji Rady Ligi Narodów,

Rocznik Gdański, tom 67-68 2007-2008, Gdańsk 2009.

 

Bakun M. Z Królewca do Berlina i Moskwy czyli historia Portu Lotniczego Królewiec Devau w: Wojna Światów z cyklu Historia Skrzydłami Malowana.

2019

 

 

 

Artykuły:

Bakun M., Gdańska prostytucja pod pruskim paragrafem,

"Nasza Historia" Nr 7-8(32-33) 2016

 

Bakun M., Wodnosamoloty nad Zatoką Gdańską i fabryka, której nie zbudowano,

"Nasza Historia" Nr 10(35) 2016

 

Bakun M., Stocznia Cesarska w Gdańsku / Kaiserliche Werft Danzig,

"Morze Statki i Okręty" 5/201

 

Bakun M., Konarski M, Warsztaty lotnicze we Wrzeszczu,

„30 dni” nr 6, 38-42, 2014 

 

Bakun M., Konarski M., Czerwone gwiazdy nad Gdańskiem,

„30 dni” nr 1-2, 28-33, 2014 

 

Bakun M., Puck pierwszą bazą lotnictwa morskiego na Bałtyku,

„Historie Puckie”, 18-20, 2014 

 

Bakun M., Konarski M., Brytyjczycy nad Gdańskiem 11/12 lipiec 1942,

„30 dni” nr 1, 32-40, 2012

 

Bakun M. Stawić się z wiadrem - historia straży pożarnej w Gdańsku,

Polska The Times - Dziennik Bałtycki 2011/12/22

 

Bakun M. Sierżanci w surdutach - historia Policji w Gdańsku,

Polska The Times - Dziennik Bałtycki 2011/12/22

 

Bakun M. Wolne Miasto Gdańsk było jak Ulster,

Polska The Times - Dziennik Bałtycki 2011/11/18

 

Bakun M. Jak profesor z Gdańska rywalizował z Zeppelinem,

Polska The Times - Dziennik Bałtycki 2011/10/14

 

Bakun M. Junkersem do Warszawy,

Polska The Times - Dziennik Bałtycki 2010/8/6

 

Bakun M. Taradajki i żurnaliery – czyli dorożki w XIX w. Gdańsku,

Polska The Times - Dziennik Bałtycki 2014/11/16