Obserwując dzisiaj szalejący wirus Covid-19 i jego odmiany 20, 21, czy też alfa, beta, delta… ogarnia większości z nas strach i przerażenie.

Niestety patrząc wstecz epidemie w Gdańsku nie są niczym nowym. Najbardziej znane i udokumentowane są przypadki cholery z XIX wieku, ale i wiek XX miał też swoje epidemie. Najbardziej znana jest szalejąca w Europie w latach 1918-1920 grypa tzw. hiszpanka. Pierwszy przypadek hiszpanki w Gdańsku wykryto 1 lipca 1918 r. Jeszcze tego samego roku głośnym echem odbiła się śmierć, na tą chorobę nadburmistrza miasta Heinricha Scholza, który zmarł 8 październiku 1918 r. W okresie jej największego nasilenia odnotowywano po kilkaset zgonów rocznie. Przykładowo w 1920 r. były to 352 przypadki śmiertelne.