Port Lotniczy Gdynia Rumia 1935-1939

Port Lotniczy Gdynia Rumia 1935-1939

Utworzenie lotniska

W 1929 na terytorium Wolnego Miasta Gdańska założony został, przez polskich studentów kierunku lotniczego na Politechnice Gdańskiej, Akademicki Aeroklub Gdańsk.  

Nie mogąc uzyskać zgody na wykorzystanie lotniska we Wrzeszczu studenci rozpoczęli intensywne poszukiwania terenu pod własne aeroklubowe lotnisko. 

W ten sposób odkryto teren w Rumi, na którym powstało lotnisko aeroklubowe. To członkowie Aeroklubu Gdańskiego po raz pierwszy w 1935 zorganizowali tam „I Zlot do Morza”. Słynną na całą Polskę imprezę lotniczą, powtarzaną potem corocznie z okazji Dni Morza.

To właśnie na tym terenie powstał w Polsce międzywojennej port lotniczy dla miasta Gdyni pod nazwą Port Lotniczy Gdynia Rumia. 

Otwarcie Portu Lotniczego Gdynia Rumia

Nowo powstałe lotnisko komunikacyjne zainaugurowało swoją działalność 1 maja 1935 regularną linią lotniczą z Gdyni do Warszawy z międzylądowaniem, ze względów politycznych w Gdańsku.

Taryfa za przelot z Warszawy była jedna, to znaczy obowiązująca zarówno dla Gdyni, jak i dla Gdańska. Dla komfortu podróżnym „Lot” zapewniał dowóz pasażerów na lotnisko. Przykładowo, na lotnisko Gdynia-Rumia odjeżdżał autobus z Placu Kaszubskiego w Gdyni, za każdym razem, 55 minut przed planowym odlotem samolotu.

Lotnisko w 1935 posiadało jeden hangar o wymiarach 50 x 40 metrów plus przybudówki oraz mały budynek biurowy, w którym działała straż celna. Do pomocy nawigacyjnej używano w Rumi radionamiernika, który służył do naprowadzania samolotów. 

Pole wzlotów było bez większych przeszkód naturalnych, ale miało podłoże torfowe co powodowało, że nie mogły w Rumi lądować bardzo ciężkie maszyny w okresie wczesno wiosennym.

W pierwszym roku działalności trasę  obsługiwano od 1 maja do 15 listopada. 

Początkowo Polskie Linie Lotnicze LOT obsługiwały tą trasę z 8-miejscowymi samolotami typu Fokker . W 1935 PLL Lot nabyła w Stanach Zjednoczonych najlepsze wówczas na świecie samoloty komunikacyjne  typu Douglas DC 2 i Lockheed-Electra. To właśnie te 14 osobowe maszyny typu Douglas DC 2 od 1936 obsługiwały linię Gdynia – Gdańsk – Warszawa. 

Polskie Linie Lotnicze LOT ułożyły tak rozkład lotów, by samoloty z Gdyni miały w Warszawie bezpośrednie połączenie z Krakowem. Czas trwania lotu Gdynia – Kraków via Warszawa wynosił tylko 2,5 godziny.

Komunikacja lotnicza w Gdyni w 1939

W polskiej komunikacji z dniem 15 kwietnia 1939 r. wszedł w życie letni rozkład lotów. Połączenie Gdynia – Warszawa należało wówczas do tzw. europejskiej linii międzynarodowej i obejmowało trasę: Rzym – Wenecja – Zagrzeb – Budapeszt – Warszawa – Gdynia. 

Tak więc stanowiło połączenie lotnicze północnej Europy (Gdynia) z takimi krajami jak Włochy, Jugosławia czy Węgry, które wcześniej istniało tylko drogą okrężną przez Berlin. Podróż z Rzymu do Gdyni trwała 9,5 godziny

Jedyną linią lotniczą na zachód w 1939 z pominięciem Niemiec, była trasa Warszawa- Gdynia – Kopenhaga. To też była ona „oczkiem w głowie” polskich władz. Wydano nawet polecenia PLL „Lot” stałego rezerwowania miejsca na linii Warszawa – Londyn przez Kopenhagę do dyspozycji Sztabu Głównego.

Wybuch wojny uniemożliwił utrzymanie tej trasy. Biorąc pod uwagę, że linia ta stanowiła jedyne połączenie Polski z Zachodem, planowano uruchomienia innego, choćby mniej dogodnego połączenia. 

Takie można było uzyskać przez Rygę do Sztokholmu, a stamtąd do Kopenhagi. Jednak całkowite panowanie Luftwaffe w powietrzu oraz atak ze wschodu wojsk sowieckich 17 września 1939 udaremnił te plany. Cały personel PLL LOTu i sprzęt został ewakuowany do Rumuni.

Copyright 2021 Maciej Bakun © Wszystkie prawa zastrzeżone. maciejbakun2@gmail.com